"Az Európai Unió Kultúra programjának támogatásával"2010 / 2011

2010. június 29. – július 4.
9. Kontakt Budapest Nemzetközi Improvizáció Fesztivál (D#1)
Helyszín: SÍN Kulturális Központ
A 2002 óta minden évben megrendezett fesztivál képességektõl függetlenül mindenki számára nyitott. A fesztivál keretében végzett munka komoly és elmélyült, ugyanakkor a program lehetõséget ad kísérletezésre, bemutatkozásra, játékra, szabad táncolásra, beszélgetésekre, elõadásokra, a találkozásra. A fesztiválra nyitott minden tánc vagy elõadó mûvész, színész, zenész, az improvizáció elkötelezett hívõi és a mûfaj iránt újonnan érdeklõdõk számára is. A fesztivál ezévi különlegessége, hogy a meghívott tanárok magyar származásúak. Mûvészeti vezetõ: Gál Eszter
Tanárok: Goda Gábor (H), Gál Eszter (H), Pleyer Peter (D), Bakó Tamás (H), Rózsavölgyi Zsuzsa (B/H), Bóta Ildikó (H), Tal Avni (IL), Szilágyi Ilka (USA/H), Farkas Dorka (RO/H), Gábor Júlia (DK/H), Györke Tímea (H), Kéri Judit (A/H), Kovács Kata (H), Hargitay Ákos (A/H), Mándy Ildikó (H), Szilágyi Enikõ (H), Bárdos Adrienne (H), Lipka Péter (H).
Résztvevõk száma: 120 fõ
Szervezõ partner: Kontakt Budapest

2010. szeptember 6-30.
Molnár Csaba kortárstánc és kompozíciós workshopja (D#1)
Helyszín: Goli Tánchely

Új Elõadómûvészeti Alapítvány által delegált táncosokkal kompozíciós workshopot tartott a fiatal táncos-koreográfus. A workshop eredményének nyilvános bemutatása 2010. október 6-án volt a Nyári termés címmel a Nemzeti Táncszínházban.
Résztvevõk száma: 9 fõ.
Szervezõ partner: Új Elõadómûvészeti Alapítvány

2010. október - december
Az ismeretlen kutatása - improvizációs alkotómûhely / Õszi félév (D#1)
Helyszín: Trafó Stúdió, MU Színház

A tánc és más mûvészeti ágak együttmûködését segítõ rezidencia-program a Mûhely Alapítvány szervezésében. Koncepció: Michaela Pein (A), mûvészeti tanácsadó: Gál Eszter (H). Az ismeretlen kutatása közös gondolkodás arról, hogy mit is jelent az improvizáció a kortárs mûvészetben. Mit jelent alkotónak, koreográfusnak, táncosnak és mit jelent a befogadónak? Ezekre a kérdésekre építve áll össze a féléves periódusokra osztott program.
Bemutató: MU Színház, 2010. december 14.
Vass Imre (B/H) - Sõrés Zsolt
Fülöp László (H) - Cuhorka Emese, Bordás Emil, Hajnóczy Luca

Vass Imre/Sõrés Zsolt (Ahad): Kvantumológia
„Az ismeretlen kutatása számunkra a felfedezés folyamata, amelynek már a kezdetén szembesültünk azzal, hogy a „létrehozás dramaturgiája” paradoxonokban mutatkozik meg. Azt tapasztaltuk, hogy a nyugati civilizációra jellemzõ egyetlen kontinuus objektív valóság világképe a tabuknak olyan rendszerét állítja fel, ahol a dolgok élménybe vonása, vagyis világba integrálásuk szinte lehetetlenné teszi a megjelenítések kettõs síkján, a tevõlegesség és szimbolikusság síkján való megragadást. Úgy találtuk, hogy a nyelvnek is metamûvészetnek kell lennie. Olyan forrásnak, amely sokkal inkább a belemerülés terepe, semmint a mindennapi tiltó rítusok önmegtartóztató, a kiszámíthatóan tudatos, regresszív vagy neurotikus állapotok terrénuma. Elképzelésünk éppen ezért és leginkább az integráló, megújuló rítus alkímiáját keresi. Valóságcsatornákat (reality tunnel) kell alkotnunk, rituális performanszot: saját intim mikrovilágunk „kvantumpszichológiájával” megnyitott univerzális élményt.
Nyugvópont márpedig nincs, az élet a kettes szám jegyében áll. A színház a rítushoz hasonlóan (hiszen analóg azzal) az élmény, az élettapasztalat elrendezése; nem a halhatatlanság káprázata, sokkal inkább a mágikus esélye a valóságban.”

Fülöp László/Cuhorka Emese/Bordás Emil/Hajnóczy Luca: "M.(eSe +  iL) = ?"
„A kutatási témám az emberek közötti kommunikáció, érintkezés. Mi játszódik le a kapcsolódásig, alatta és utána? Determináltság vs. Szabadság. Ez így elég tág. Talán könnyebben megfogható, ha felsorolom azokat, amik az elméleti hátteret szolgáltatták. Eric Berne két könyve: "Emberi játszmák" és "Sorskönyv". Ez a Nagyítónk. A nagyított területet pedig mi magunk - a kutatásban résztvevõk - és aktuális/volt környezetünk szolgáltatja. (Ezért külön köszönettel tartozunk mind az írónak, mind a környezetünknek azért, hogy megfelelõképpen ingerelte az agytörzsünket ahhoz, hogy az ki ne "száradjon", mert akkor nem tartanánk itt. Leginkább sehol se tartanánk.)
Persze ez nem egy tudományos kutatás. Mellõz minden objektivitást, mivel önkényesen mi mozgatjuk ezt a Nagyítót. Azért játszunk, hogy kikerüljük a játszmákat...”

Nézõszám: kb. 150 fõ
Szervezõ partner: Mûhely Alapítvány

2010. november 9.
PR-Evolution Dance Company (HU): Kun Attila: ID (D#3)
Helyszín: Trafó

Kun Attila a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola elvégzése után a Magyar Állami Operaház, majd 2001-tõl a Rambert Dance Company tagja. 2003-ban alapította meg a PR-Evolution Dance Company-t.
Elõadók: Nemes Zsófia, Sebestyén Tímea, Tonhaizer Tünde, Baranyai Balázs, Varga Csaba, Zsíros Gábor
Nézõszám: 163 fõ

2010. november 14.
Kontakt és Improvizáció Ünnep CI38 (D#1)
Helyszín: Trafó

A Kontakt Improvizáció 38. évfordulójának ünnepe déltõl este 10-ig a Trafóban.
1972-ben New Yorkban, a John Webber Galériában a Steve Paxton vezette csoport elsõ kontakt improvizáció elõadásával kezdõdött a Kontakt Improvizáció (CI) története.
Kontakt improvizáció nyílt nap. Program: neves külföldi és magyar vendégek, interaktív programok, jam. Mûvészeti vezetõ: Gál Eszter.
Tanárok: Sybrig Dokter (NE/SE), Benno Voorham (NE/SE), Györke Tímea (H), Csuday Dóra (H)
Táncosok: ArtMan (Tánceánia és Company ST), Benno Voorham (NE/SE), Sybrig Dokter (NE/SE), Nagy Csilla (H), Kovács Kata (H), Bakó Tamás (H), Gál Eszter (H), Györke Tímea (H), Lipka Péter (H), Molnár Csaba (H/SK), Nagy Zoltán (H), Rózsavölgyi Zsuzsa (B/H), Szilágyi Enikõ (H) Zenészek: Palya Bea (H), Szokolay Dongó Balázs (H), Sõrés Zsolt (H), Dóra Attila (H).
Résztvevõk, nézõk száma: kb. 140 fõ
Szervezõ partner: Kontakt Budapest

2010. november – 2011. március
Táncnépszerûsítõ/Beavató színházi program (D#3)
Helyszín: Trafó

A Trafó egy olyan korszerû és elõremutató oktatási program-csomagot dolgozott ki, amelynek célja egy interaktív, inspiráló párbeszéd lehetõségének megteremtése a tizenéves korosztály és a mûalkotások, mûvészek, kortárs kultúra között.
A programba bevont:
táncegyüttesek elõadások fiatal alkotók mentorok
Tünet Együttes Nincs ott semmi, avagy
alszanak-e nappal az álmok
Vadas Zsófia Tamara,
Szász Dániel
Szabó Réka
Cristina Blanco cUADRADO-fLECHA-pERSONA qUE
cORREPedagógiai mentor: Gyevi-Bíró Eszter (KOHÓ)
A programba bevont középiskolák:
Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (Budapest)
Vörösmarty Mihály Gimnázium (Budapest)
Leövey Klára Gimnázium (Budapest) - 2 csoport
Balassi Bálint Gimnázium (Budapest)
Kecskeméti Református Gimnázium (Kecskemét)
Pogány Frigyes Szakközépiskola és Gimnázium (Budapest)
Chernel István Általános Iskola és Gimnázium (Agárd)

A program blogja: http://beavato.freeblog.hu
Résztvevõk száma: kb. 200 fõ

2011. január 28-29.
Salamon Eszter (HU/D): És akkor... (D#3)
Helyszín: Trafó

A magyar származású koreográfus második bemutatkozása itthon. Kicsoda Eszter Salamon? A külföldön hatalmas ismertségnek, elismertségnek örvendõ táncos/koreográfus? Ebbõl a darabjából talán ez is kiderül. És akkor...
Elõadók: Aude LACHAISE (F), SALAMON Eszter, BOJANA Cvejic (B/RS)
Nézõszám: 286 fõ

2011. február 7-18. és április 11-15.
Karczag Éva release-technika workshopja (D#1)
Helyszín: Goli Tánchely

A Trisha Brown Company egykori, magyar származású táncosa kurzusára az Új Elõadómûvészeti Alapítvány delegált táncosokat. Résztvevõk száma: 16 fõ.
Szervezõ partner: Új Elõadómûvészeti Alapítvány

2011. február - május
Az ismeretlen kutatása - improvizációs alkotómûhely / Tavaszi félév (D#1)
Helyszín: Trafó Stúdió, MU Színház

A tánc és más mûvészeti ágak együttmûködését segítõ rezidencia-program a Mûhely Alapítvány szervezésében. Koncepció: Michaela Pein (A), mûvészeti tanácsadó: Gál Eszter (H). Az ismeretlen kutatása közös gondolkodás arról, hogy mit is jelent az improvizáció a kortárs mûvészetben. Mit jelent alkotónak, koreográfusnak, táncosnak és mit jelent a befogadónak? Ezekre a kérdésekre építve áll össze a féléves periódusokra osztott program.
Bemutató: MU Színház, 2011. május 4.
Rubik Ernõ Zoltán (HU) - Maeva Lafitte (F)
Marco Torrice (I) - Virág Márta (HU)

Marco Torrice (I)/Virág Márta: Me, Myself and I
Marco 4 évet töltött a brüsszeli P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) iskolában, ahol ideokinetikus és szomatikus módszereken, valamint a posztmodern táncon keresztül kutatta a test funkcióit. Jelenlegi munkájában a diszfunkció, „funkciótlanság” érdekli, ezáltal új mozgásformákat létrehozva.
Ehhez a kutatáshoz olyan társat keresett, aki a mentális diszfunkciók területérõl származó ismereteivel tudja segíteni keresését. Partnere Virág Márta lett, aki negyedéves pszichológia hallgató Magyarországon és Amszterdamban, kognitív-, és neuropszichológiát tanul.

Rubik Ernõ Zoltán/Maeva Lafitte (F): (mosoly)...(mosoly)
találkozás mosolyog - felfüggesztett ülés - (mosoly) - Ön, mint szék? - Találkozás az ülés - (Nevetés) - Beszélj ülés - A két szék - Apropó székek - Tudom, hogy ez egy szék? - Barter szék, mosolygós - Ossza egy darab szék - Mosolyogni próbált székek - Párbeszéd székek - Dalok székek egy mosolyt mártással - Szék van - Kutatási szék - V. mosolyog, és C-vitamin

Nézõszám: kb. 150 fõ
Szervezõ partner: Mûhely Alapítvány

2011. május 3-5.
Az ismeretlen kutatása – Fesztivál (D#1)
Helyszín: MU Színház

A Mûhely Alapítvány 2006 óta szervezi Az Ismeretlen Kutatása – improvizációs alkotómûhelyt, mellyel – egyedülálló módon – ad lehetõséget kutatásra, kísérletezésre alkotóknak, a lehetõ legkevesebb kötelezettség nélkül. A pályázat útján meghívott mûvészek 2–2,5 hónapon át elmélyülten dolgozhatnak partnerükkel, partnereikkel egy választott témában. A hatodik évében járó program egy három napos fesztivál keretében olyan alkotókat hív vissza, akik az elkezdett munkájukat még nem összegezték egy kész elõadás formájában, de felvetett témájukat szeretnék újraértelmezni, újragondolni.
Koreográfusok: Vadas Tamara (HU), Téri Gáspár (HU), Shimrit Golan (IL), Fülöp László (HU), Biczók Anna (HU), Anna Nowicka (PL/SLO), Haraszti Adrienn (HU), G. Szabó Hunor (H)

Vadas Zsófia Tamara/G. Szabó Hunor: Kérem ne érjen a tárgyhoz!
Nem tudom, hogy van-e még értelme, de akkor mégiscsak, na kezdjük el. Állok, álltam a kocsi elõtt, vártam, balra a nagy világtó bevásárló hely, jobbra az elhagyott színház. Álltam egyedül vártam.
Mennyi idõm van még hátra?
Mennyi idõ kell, hogy odaérjek?
Elég egy perc hogy befejezzem?
Kezdhetek? Vagy sose végzünk
Elõadó: Vadas Zsófia Tamara
Zene: G. Szabó Hunor

Téri Gáspár / Samu Bence / Nagy Ágoston: Relációanalízis. SzabadLaboratóriumi Mûveletek2 30 perc színpadi mobil laboratórium, amiben egy emberbõl nyerünk ki adatokat, hogy aztán azt csináljunk az adatokkal, amit csak akarunk. Az adatokból a hûtlen kezelés során keletkezõ képi és hangi melléktermékeket használhatják fel a látogatók saját szórakoztatásukra.
A folyamat elõkészítõi és lebonyolítói: Nagy Ágoston, Samu Bence, Téri Gáspár

Anna Nowicka (PL/SLO) / Szenteleki Dóra: the truth is just a plain picture. said bob. (before)

Fülöp László/Biczók Anna: szeretsz vajon mi?
Egyrészt belsõ állapotok megélése, kiengedése, testen át történõ kifejezése; másrészt kommunikációs formák, sémák, minták keresése. Ez a két irány a kutatásunk alapja. 
Kívül és belül, érezni és megfogni - ahogy magunkban és egymás felé tapogatózunk. Mondhatni nyekergünk. 
Alkotó elõadók: Biczók Anna és Fülöp László
Alkotótársak: Hajnóczy Luca és Szili Kata

Shimrit Golan (IL): Between us and you and me
Egy pillanatra álljunk meg. Nézd a képet a mikroszkóp lencséje alatt. A kép egy absztrakt részlete, mely más értelmet ad az egésznek. Részletek. Pixelek ezrei idézik fel egy másik összetétel emlékeit – elválaszthatatlan, teljes
Koreográfia: Shimrit Golan
Elõadók: Adi Weinberg , Eldad Ben Sasson , Shimrit Golan
Zene: Stilluppsteypa , Bach, Redhooker

Haraszti-Zwiep Adrienn / Rácz Nóra: Sketch
A „SKETCH” címû elõadással Haraszti-Zwiep Adrienn táncos, koreográfus és Rácz Nóra grafikus közös munkája kerül bemutatásra . A két mûvész kutatómunkájának célja, hogy egyéni kifejezésmódjukkal, egymás mûvészetét inspirálva, a tánc és a rajz interakciójának lehetõségét teljes mértékben kiaknázza.
Szereplõk: Haraszti-Zwiep Adrienn – táncos, koreográfus, Rácz Nóra – grafikus

Nézõszám: kb. 170 fõ
Szervezõ partner: Mûhely Alapítvány

2011. május 13-14.
Duda Éva Társulat (HU): Rumble – premier (D#3)
Helyszín: Trafó

A 2010-ben Lábán-díjjal kitüntetett koreográfus új bemutatója.
Alkotók, elõadók: Bora Gábor, Bordás Emil, Csuzi Márton, Grecsó Zoltán, Mikó Dávid, Gulyás Anna, Jónás Zsuzsa, Simkó Beatrix. Koreográfus: Duda Éva.
Nézõszám: 399 fõ